Fotoğraf: The Festival of Fools – Pieter Bruegel the Elder (1525).medievalists.net

 

Günümüzde 1 ocak olarak kutlanan yeni yılın ilk günü kutlama etkinlikleri sanılanın aksine her zaman 1 ocak olarak kutlanmamıştır.


Özellikle ortaçağ da farklı coğrafyalar ve kültürlerin kendilerine has zamanlarda Yeni Yıl kutlamaları yapılmaktaydı.

Bugün kabul edilen ve hemen hemen her ülkede ve kültürde yeni yılın başlangıcı olarak kabul gören 1 Ocak tarihi gerçekte Roma Sivil yılının ilk gününü işaret etmektteydi. Özellikle Ortaçağ da Rönesans gibi Roma devrinin yeniden canlandırılmasına yönelik gayretlerde bulunan bazı bölgelerde de buna atıf yapılarak yeni yıl 1 Ocak tarihi olarak kutlanmaktaydı.

Ancak bu yeni yıl uygulaması o zamanlarda herkes tarafından kabul edilen bir kutlama olmayıp yeni yılı farklı zamanlarda kutlayan uluslar da vardı. Ve Ortaçağda yaygın olarak 25 Mart tarihinin aynı zamanda Yeniyılın ilk günü olarak da kutlandığı bir dini bayram günü olduğu görülür.

Bu gün Melek Cebrail’in Hz Meryeme oğlu Hz İsa’nın doacağını müjdelediği gün olarak hem dini bir bayram hem de Hz. İsanın müjdesi ve Yeni yılın ilk gününe atfen kutlanırdı.

Venedik gibi bazı bölgelerde ise Yeni Yılın ilk günü olarak 1 Mart tarihi kutlanır ve diğer bazı uluslarda bu gün Noel de ve ya Paskalya da başlardı.

Anglo- Sakson geleneği olarak da 25 Aralık tarihi Yeni Yıl olarak kutlansa da zaman içerisinde bu tarih de o dönemdeki pek çok ulus gibi 25 Mart tarihine kaydırılmıştı.

1 Ocak Aptallar Bayramı:

Bu bayram Ortaçağ Fransasında başlamış ve oldukça katılımı yüksek seyreden bir festivale dönüşmüştü. Her yıl  1 Ocak günü  Sahte bir papaz eşliğinde kurulan yine sahte bir kilisede Halk kürsüsüne benzer bir mahkeme kurularak bu kürsüye çıkan kimseler eleştirilerini ve şikayetlerini ve övgülerini hiçbir kııtlama olmadan dile getiriyor zamanla pağan dönemde Roma’nın Satürn bayramına öykünülen bir hal alıyordu.Bu günde sarhoş olmak, kumar oynamak, kaba ve aşırı davranışlar normal görülüyor ve bu aşarılıklar karşısında Kilisenin tavır alması da geç kalmıyordu. 15. Yüzyılda kilisenin ağırlığını arttırması ile toplumda bu aptallar bayramının uygulanması gün geçtikçe unutulmuştur.

Kaynak: medievalists.net

Çeviri: Mahmut KURTAL

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir