Resim: thesolutionsproject.orgDünya Ekonomik Formunda yayınlanan son makalelerden birinde, 2050 yılına kadar pek çok ülkenin gerçekten %100 Yenilenebilir temiz Enerjiye geçebilmek adına çalışmalarına hız verdiği ifade edilmekte.

Sözkonusu makalede 2050 yılına kadar şuanda kullanmakta olduğumuz fosil yakıtların neredeyse biteceği öngörülürken ,  gelişmiş ülkelerin sözkonusu zamana kadar olan sürede o gün geldiğinde enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmiş olmayı arzu ettikleri belirtiliyor.

Stanford üniversitesinin denetiminde yapılan ve pek çok ABD ve Avrupa üniversitelerinin de destek verdiği yenilenebilir enerji hamlesinde 2050 yılına kadar yaklaşık 139 ülkenin gerekli altyapı ve sisteme geçiş içi çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

Temiz enerjiye geçiş için çalışmalarına hızveren ülkelerin , herbirinin kendi ihtiyaç potansiyelliri farklılık gösterse de , bu amaç için kullanmayı planladıkları enerji talebinin büyük bir kısmını Rüzgarve Güneş enerjilerinden kazanabilmeye yönelik temel çalışmaları değerlendirdikleri ve fizibilitelerini bu yönde hazırladıkları ifade edilmekte.

2015 yılında Leonardo Di Cabrio’nun da öncülük ettiği Çözüm projesi adlı çalışmada ise Rüzgar ve Güneş enerjisinin yanı sıra alteratif olarak gelgit akıntılarında ve Deniz dalgalarından yer alan  Enerji kazanımı  gibi daha az teknoloji gerektiren unsurların da kullanıma sokulması da farklı bir alternatif olarak kabul görmek üzere.

Çözüm projesi   olarak isimlendirilen bu çalışmada da ihtiyaç duyulan tüm enerjinin temiz kaynaklardan kazanılarak artık dünya için bir tehlike arzeden fosil yakıtlarıın kullanımının tamamen terkedilebilmesi ve böylelikle Paris İklim Konferansının ana konusu olan dünya sıcaklığının düşürülmesine katkı sağlayabilmek hedeflenmektedir.Temiz Enerji. Tamamen.

Yapılan araştırmalar sadece ulusların elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere değil, aynı zamanda tüm ihtiyaç duyulan sıcak , termal ve iklim enerjilerinin de potansiyel kullanımını en üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır.

Aynı zamanda tüm araçların elektrik veya hidrojen yakıtı kullanmalarına yönelik uygulamalar uçakların da bu enerji kaynakları ile havalanabilmesini araştıran çalışmalar yapılmakta.

Çalışmaların diğer bir olumlu katkısı da aynı zamanda enerji ihtiyacı için kullanılan Nükleer tesislerin çalışmasının ve yenilerinin yapılmasının da ihtiyaç kalmayacağı ve bu tesisler için gerekli olan Uranyum gibi tehlikeli maddelerin de üretiminden vazgeçileceği de bir güzel gelişme olarak ifade ediliyor.

Çarpıcı bir örnekte otomobillerin çalıştırılması için şu anda kulanılan mevcut benzinin kullanılması aracın hareket edip ilerlemesi için %17-20 lik bir enerj ürettiğini, bunun tersine elektirikli araçlarda enerjinin %80inin hareket için kullanıldığı tesbit edlmiştir.

Durum ve Ekonomik  Devrim.

Yenilenebilir enerjinin önünde elbetteki aşılması gereken ve katedilmesi gereken epeyce bir yol var, ancak bunun yabı sıra şuanda bile neredeyse %100 Temiz eerjiye geçme imkanı olan ülkelerin , bu enerji sistemine geçmekte yavaş davrandığı veya tümden gönülsüz oldukları da şimdilik söylenebilmekte.

Kaynak: weforum.org

Çeviren: Mahmut Kurtal

Solution Project çalışmasına göre Türkiye 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir