SÜALNÂME – Şeyh İbrahim Fahreddin Efendi

FAHREDDİN EFENDİ (1885-1966) Cerrahî şeyhi.

ibrahim-fahreddin-efendiSuâlnâme-i bi-Tarîk-ı Hazret-i Pîr Sultân Nûreddîn el-Cerrâhî

Fahreddîn Şevki Efendi’nin h. 1339/1920-21 senesinde vâkı olan Bursa seyâhati esnâsında Cerrâhî müntesiplerinden Derviş Mustafa Abdülhamîd Efendi’nin suâllerine cevâben bir hâtıra olmak üzere kaleme aldığı eseridir. Eserin girişinde ‘Hankāh-ı Hazret-i Pîr’in dervîşânına mahsûs’ olduğu yazılıdır.

Eser Cerrâhiyye’ye intisâb edip ‘etvâr-ı seb‘a’nın zâtî kısmı olan dört dâirenin seyrini tamamlayarak kendisine dallı arakiye giydirilmiş olan dervîşâna, avamdan ve ihvanlardan gelecek muhtemel suallerin cevapları olarak tasarlanmıştır. Sualnâme 1339/1920-21 senesinde basılmış olup 24 sahifedir. Eserin sonunda Cerrâhî meşâyıhının ileri gelenlerinin yazmış oldukları nutuklardan seçmeler yapılmıştır
28 Zilkade 1302 (8 Eylül 1885) tarihinde İstanbul Karagümrük’te Nûreddin Cerrahî Âsitânesi’nde dünyaya teşrif eden Şeyh İbrahim Fahreddin Efendi (Kaddesallahusırruh) un asıl adı İbrahim Fahreddin Şevki’dir. Bu dergâhın şeyhlerinden Rızâeddin Yaşar Efendi’nin oğlu. Abdülaziz Zihni Efendi’nin torunudur.

Tarikat geleneklerinin canlı bir şekilde yaşadığı Nûreddin Cerrahî Âsitanesi’nde doğup büyüyen Fahreddin Efendi, bu geleneklerin günümüze aktarılmasında bir köprü vazifesi görmüş olması bakımından önemli bir şahsiyettir. Aynca kendisinin de Cerrâhiyye tarikatında bazı yeni usuller ihdas ettiği bilinmektedir.

Fahreddin Efendi’nin vefatından sonra dergah’ın yönetimine kendisinden hilâfet aldığı anlaşılan Muzaffer Ozak Efendi (Kaddesallahusırruh) geçti. İlâhî tarzında şiirler kaleme alan ve aynı zamanda iyi bir musikişinas olan Fahreddin Efendi’nin bazı şiirleri bestelenmiştir.

Bizlerin artık yeni baskısı bulunmadığı için ve merak edip de ulaşamayan tüm muhibban dostlarımız için burada bulundurduğumuz eser Suâlnâme (İstanbul 1339). Cerrahî tarikatı âdâbıyla ilgili küçük bir risaledir.

 

Karagümrük’te Nûreddin Cerrahî Âsitânesi ve Şeyh Fahrettin Efendi hakkında daha geniş bilgi edinmek için lütfen http://www.muzafferozak.com/ adresini ziyaret ediniz

ÖNEMLİ NOT: ESERİN ÜZERİNDE ” HANKÂH-I HAZRET-İ PÎRİN DERVİŞÂNINA MAHSÛS” İBARESİ YERALDIĞI İÇİN ESERİN EHLİNE ULAŞMASI ADINA İÇİNDE BULUNDUĞU DOSYA DERVİŞAN’A ÖZEL PAROLA İLE ŞİFRELENMİŞTİR.

EĞER HENÜZ DERVİŞAN’DAN DEĞİLSENİZ YORUM KISMINA BELİRTİNİZ.

DOSYA ŞİFRELİDİR. SÜALNÂME

 

7 comments

  1. Merhaba İsmail Bey,
   Eserin sahibinin özel isteği bu eseri sadece dervişhan olup belli bir seviyeye ulaşmış olan kişilerin okuması yönündedir.
   bu nedenle şifrelemek durumundayız.
   farklı kaynaklardan da ulaşabilirsiniz. Ancak biz müellifin özel istisnasına uymak durumundayız. o şartlar da yazıda belirtilmiştir.
   sitemize ilginiz için teşekkür ederiz.

Bir Cevap Yazın