Kavimler göçü devam ediyor: Göçmenler için yeni düzenlemelere ihtiyaç var.

Mallar, sermaye ve insanlar günümüzde her zamankinden daha fazla seyahat halindeler. Hızlı gelişen ve hiper bağlarla birbirine bağlanan bir dünyada yaşıyoruz. Buna rağmen ülkeler gerek mal ve sermayeler üzerinde , gerekse alışveriş konusunda işbirliği yapabilmek için gösterdikleri istekli tutumu, Uluslar arası toplum ve insan hareketliliğinin gelişmesine ve kurallarının oluşturulmasına karşı istekli görülmemekte.


Dünya savaşı sırasında halka karşı yapılan zulüm ve göç ettirme uygulamaları nedeniyle 1951 yılında Mülteci Sözleşmesi olarak adlandırılan ve özellikle işçiler üzerindeki mutabakatla dünya liderleri cesur bir adımı yerine getirmişlerdi. Bu sözleşmede özellikle göçmenlerin geri gönderilmemesi ilkesini de kabul ederek küresel bir dayanışmayı hayata geçirirken bir anlamda da ulusal egemenlik ölçütlerinde de feragat yapmışlardır.
Öte yandan gelişmiş ülke ekonomilerinin iş gücü temini ihtiyaçları tek veya çift taraflı anlaşmalar yoluyla geçici bir durum gördükleri göçmenliği idare edilebilir ve piyasa ihtiyacını doldurmak için çeşitli anlaşmalar yoluna gitmişlerdir. Ancak bu anlayış ile yapılanan anlaşmalar ve düzenlemeler gün geçtikçe artan küresel ve bölgesel ekonomik entegrasyonun getirdiği insan hareketlilik ve göç grafiğinin artışı ile başa çıkmakta yetersiz kalmakta olduğu ortadadır.
İsviçreli oyun yazarı Max Frisch , İsviçre’de göçmen işçiler hakkında araştırmasını yazarken şu gözlemini bizimle paylaşıyor:”biz onları işçi olarak istemiştik, halbuki bunlar insandı.” Frisch, göçmenlerin ihraç Veya ithal edilebilecek mallardan görülmemesi gerektiği ve hukuki düzenlemelerin bu insanların sömürülmelerinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Göçmen insanların da insan olduğu kişisel arzuları, korkuları ve ailesel yükümlülüklerinin varlığı nedeniyle göç etmeye yöneldikleri ifade edebiliriz.

Birçok göçmen küreselleşmenin yaratmış olduğu adaletsiz gelir ve iş dağılımının getirdiklerine razı gelmedikleri için kendilerine daha uygun işler arıyor ve çoğunlukla göç etme ihtiyacı duyuyorlar. Bunun yanında pek çok insan da terör çatışmaları ve doğal felaketlerin etkisi ile yerlerinden göç etmek mecburiyetinde kalmaktadır.
Geçmişte yapılmış olan anlaşmalar ve sınır düzenlemeleri , günümüzde yetersiz kalmakta ve bu yetersiz durum jeopolitik istikrarı, sınır kontrollerini tehdit ederek dünya üzerinde bir kaos görünümünü meydana getirmektedir. Gün geçtikçe artan göçler mevcut yöntemleri , mekanizmaları ve mevcut gereksinimleri karşılamakta başarısız olmuştur.
Artan küresel insan hareketliliği ile ilgili dünya ülkelerinin bir araya gelerek tüm konuları ele alması, yeniden kapsamlı bir küresel göç yönetim sistemi konusunda verimli bir çerçeve oluşturmalarına ihtiyaç vardır.
Kaynak: weforum.org/ a-world-on-the-move-why-we-need-new-rules-for-migration / yazan: Md. Shahidul Haque , Bangladeş Dışişleri Bakanı

Türkçe’ye kazandıran: Mahmut Kurtal / Tarihçi , Araştırmacı yazar.


Bir Cevap Yazın