Kavimler göçü devam ediyor: Göçmenler için yeni düzenlemelere ihtiyaç var.

Mallar, sermaye ve insanlar günümüzde her zamankinden daha fazla seyahat halindeler. Hızlı gelişen ve hiper bağlarla birbirine bağlanan bir dünyada yaşıyoruz. Buna rağmen ülkeler gerek mal ve sermayeler üzerinde , gerekse alışveriş konusunda işbirliği yapabilmek için gösterdikleri istekli tutumu, Uluslar arası toplum ve insan hareketliliğinin gelişmesine ve kurallarının oluşturulmasına karşı istekli görülmemekte.

Doğu Asya’nın PISA Hakimiyeti Tesadüf mü ?

Sınıfın en iyisi: Doğu Asya’nın PISA sıralamasına nasıl hakim oldu En son  yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması Eğilimler (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı(PISA) sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlar incelendiğinde bir önceki araştırmada üst sıralarda yer alan Doğu Asya ülkeleri birkez daha tüm testlerde en üstte yer almayı başardılar.

SÜALNÂME – Şeyh İbrahim Fahreddin Efendi

FAHREDDİN EFENDİ (1885-1966) Cerrahî şeyhi. Suâlnâme-i bi-Tarîk-ı Hazret-i Pîr Sultân Nûreddîn el-Cerrâhî Fahreddîn Şevki Efendi’nin h. 1339/1920-21 senesinde vâkı olan Bursa seyâhati esnâsında Cerrâhî müntesiplerinden Derviş Mustafa Abdülhamîd Efendi’nin suâllerine cevâben bir hâtıra olmak üzere kaleme aldığı eseridir. Eserin girişinde ‘Hankāh-ı Hazret-i Pîr’in dervîşânına mahsûs’ olduğu yazılıdır.