Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi


Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Odak ve Kapsam

Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Merkezi tarafından 1994 yılından itibaren çıkarılmakta olan Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi, yılda dört sayı olarak (kış-bahar-yaz-güz) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir.
web adresi: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

 

2007 yılına kadar ulusal, 2008 yılından itibaren de uluslar arası yayın olarak tarama indekslerinde yer almıştır. Sosyal bilimler alanında AHCI’da taranan önemli bir süreli yayın olarak ulaştığı başarı diğer dergilere de örnek olmaktadır.

 

Dergimizde yer alan yazılar genellikle Hacı Bektaşi Veli, Alevilik ve Türk Kültürü ekseninde Alevilik -Bektaşilik konularını içermektedir. Diğer yandan arşiv kayıtlarında yer alan belgelerin neşrinin yanında, halk tarafından merkezimize ulaştırılan çeşitli belgeler de yayımlanmaktadır. Derginin bazı sayıları ise yayın politikamız çerçevesinde yapılandırılan özel sayılar ve bu sayıların içeriğine göre ilgili alanda öncü olan ve başarı elde etmiş misafir editörlerle yayımlanmaktadır.

 

Değerlendirme Süreci

 

Dergimizin işleyiş usulüne göre; yayınlanması için dergimize gönderilen makaleler tarafımıza ulaştığı andan itibaren her makaleye bir kod verilir ve makale ön incelemeye alınır. Ön inceleme sürecinde makale, yazım kuralları ve şekil açısından incelenir. Uygun görülenler içerik ve bilimsel değerlendirme açısından alanında uzman hakemlere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, en az 2 olumlu raporu olan makale,  raporlar doğrultusunda istenilen düzeltmeler ve tamamlanması gereken eksikliklerin giderilmesi için yazara yeniden gönderilir. (Belirli bir süre içerisinde istenilen düzeltmelerin yapılması beklenir. En az 2 olumlu rapor alamayan, düzeltilmesi için yazarına yeniden gönderilen ve belirlenen süre içerisinde düzeltmeleri yapılmayan çalışmalar yazarlarına bilgi verilerek yayım sürecinden elenir.) Sonrasında makale, ilgili hakemlerin yayımlanabilir raporu doğrultusunda editöryal grubun inceleme safhasına alınır. Bu süreçte makale; bilime ve alana katkısı, derginin yayım politikasına ve önceliklerine uygunluğu açısından yayım kurulu tarafından değerlendirilerek makalenin yayım sırasına alınmasına ya da alınmamasına karar verilir. En sonunda yayın sırası gelen makale yine editoryal ekip tarafından basılacağı sayıya yönlendirilerek dizgi sürecine alınır. Bu esnada yazara telif hakkı devir formu gönderilerek süreç, makalenin basılması ile tamamlanmış olur.
Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.
Yazar Rehberi

Posta Adresi

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Gazi Üniversitesi Kampüsü Eski Lojmanlar No:10-11 Teknikokullar / ANKARA

E-Posta: hacibektasveli@gazi.edu.tr

Tel : 0 ( 312 ) 222 70 16

Tel-2 : 0 ( 312 ) 202 23 46

Temel İletişim

Türk Kültürü ve Hacı Bektas Veli Dergisi Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Gazi Üniversitesi Kampüsü Eski Lojmanlar No:10-11 Teknikokullar / ANKARA

E-Posta: hacibektasveli@hotmail.com

Tel : 0 ( 312 ) 222 70 16

Tel-2 : 0 ( 312 ) 202 23 46

Telefon: +90312 202 23 46

Faks: +90312 0312 222 70 16

E-posta: hacibektasveli@gazi.edu.tr

Destek İletişim

Çağla ATMACA E-posta: hbvd@gazi.edu.tr