Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Dergimiz 2014 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır.

web adresi:Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

ISSN: 1303-8451

Yazar Rehberi

Temel İletişim Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

E-posta: tebd@gazi.edu.tr

Destek İletişim

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
E-posta: tebd@gazi.edu.tr