Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanında  Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli, açık erişimli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Dergide, eğitim bilimleri ve alan eğitimi çalışmalarına yer verilir.

Bu dergide yayınlanan makaleleri okuma, kopyalama, indirme izni kullanıcılara verilmiştir.
web adresi: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

YAYIN İLKELERİ

Yazışma Adresi: Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Editörlüğü, 40100, KIRŞEHİR.
Tel: 0386 280 51 57
E-Posta: ahikefad@gmail.com
Web Adresi: http://kefad.ahievran.edu.tr