Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Vizyon

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin vizyonu; eğitimin tüm alanlarında üretilen özgün bilimsel çalışmaların sonuçlarının hızla yayılması ve alana özgü kavramların/terimlerin anlamlarının ortaklaşması yoluyla özellikle Türkçe bilimsel bilgi birikimini hızlandırmak, bu alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılara kılavuzluk ederek  daha nitelikli ve daha etkili işleyen bir eğitim sisteminin oluşmasına katkıda bulunmaktır

web adresi: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Derginin Sahibi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına

Prof. Dr. Celal Bayrak (Dekan)
Yayın İlkeleri

E-posta Adresi:

efdergi@hacettepe.edu.tr

Web Adresi:

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr
Posta Adresi:

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara