AKDENIZ SANAT DERGİSİ

AKDENIZ SANAT DERGİSİ
Akdeniz Sanat Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınıdır.

Akdeniz-Sanat Dergisi’nin amacı sanat- tasarım alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların bilgi ve birikimlerini içeren çalışmaları paylaşmalarına olanak sağlamaktır. Akdeniz-Sanat Dergisi’ ne gönderilecek yazıların; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmamış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olması şartı aranır.

web adresi: AKDENIZ SANAT DERGİSİ

Makalelerin Akdeniz- Sanat Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilir.

Akdeniz-Sanat Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez olmak üzere Mart ve Kasım aylarında yayımlanır.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergi Editörlüğü

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Odak ve kapsam

AKDENİZ SANAT Dergisi / Journal of Mediterranean Arts (ISSN: 1307-9700) hakemli bir dergidir. Sanat Tarihi, Resim, Müzik, Heykel, Görsel İletişim Tasarım, Moda Tasarımı, Sahne Sanatları, Mimari gibi alanlarda yazılmış özgün makaleler değerlendirmeye alınmaktadır. Türkçe veya diğer dillerdeki her tür çalışma kabul edilmektedir. Yılda iki kez çevirimiçi ve basılı olarak yayınlanmaktadır.  Gönderilecek çalışmaların hiçbir yerde yayınlanmamış ve orijinal nitelikte olması gerekmektedir.

Değerlendirme süreci

Akdeniz Sanat Dergisi’ne gönderilen yazılar, önce editörlerce dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Uygun görülen yazılar, Yayın Kurulu’na iletilir. Yayın Kurulu, gelen yazının içeriğini inceler, makaleyi ilgili alanda üç hakeme gönderir. Yayın Kurulu, gelen hakem raporlarına göre yazının yayımlanıp, yayımlanmayacağına karar verir. Yayın Kurulu tarafından, yayımlanmasına karar verilen yazılar, editörlerce yayın sırasına alınır ve yazarlara bilgi verilir.

Yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Akdeniz Sanat Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergideki, yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Açık erişim politikası

Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Dergi Değerlendirme Kriterleri

Yazar rehberi

İletişim

Akdeniz Sanat Dergisi
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Akdeniz Sanat Dergisi Koordinatörlüğü

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs

Antalya / TÜRKİYE

Arş. Gör. Sabriye ÖZTÜTÜNCÜ

E-posta: akdenizsanat@akdeniz.edu.tr

Telefon: +90 242 310 62 00
Eposta: akdenizsanat@akdeniz.edu.tr
Teknik destek

Arş. Gör. Sabriye ÖZTÜTÜNCÜ
Eposta: akdenizsanat@akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergi Editörlüğü

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE