AİBÜ – İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

AİBÜ – İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Odak ve kapsam

Dergimiz altı ayda bir yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

web adresi: AİBÜ – İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Değerlendirme süreci

Dergi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

Açık erişim politikası

Tüm sayılara erişim açıktır ve sınırsızdır.
Yazar rehberi

Posta adresi

iibfdergi@ibu.edu.tr

İletişim

Doç. Dr. Tarık VURAL

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
14280 Gölköy

BOLU

Telefon: +9-0-374-254 10 00/14 06
Faks: +9-0-374-253 45 21
Eposta: iibfdergi@ibu.edu.tr

Teknik destek

Yrd. Doç. Dr. Engin İbrahim ERDEM
Telefon: +9-0-374-254 10 00/15 10
Eposta: iibfdergi@ibu.edu.tr

İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 06 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr
ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553