Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 Odak ve kapsam

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED), Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir yayınıdır Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir.

web adresi: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergimiz, Sosyal Bilimler alanındaki her türlü çalışmayı kapsamaktadır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir. Dergiye sunulan bütün makaleler en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilir.

Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde makaleler yayımlanmaktadır.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır. Dergide Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programların alanlarında yazılmış özgün, derleme ve bilimsel çalışmalara yer verilecektir.
Değerlendirme süreci

Yayımlanmak amacıyla dergimize gönderilen bütün yazıların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması koşulu aranmaktadır.

 Yazılar internet adresi üzerinden alınacaktır.

 Editörler tarafından ön değerlendirmeye alınmış yazılar, içerik ve biçim bakımından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, gönderilen makalelerin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporları gizli olup; olumlu rapor alınmayan durumlarda makaleler yayımlanmaz ve yazar/larına da iade edilmez.

 Hakemler tarafından düzeltme istenmiş olan yazılar, gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla yazarlarına geri gönderilir.

 Düzeltilmiş metnin belirtilen süre içerisinde dergiye ulaştırılması yazarların sorumluluğunda olup; yayımlanan makalelerin her türlü telif hakkı Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar/lara aittir.

 Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte; İngilizce yazılar da yayın kurulunun onayı sonrasında kabul edilebilir.

 Yayımlanmasına karar verilmiş olan yazılar (telif, tercüme ve kitap tanıtımları), yazar/larının unvanlarına göre soy isimleri esas alınmak koşuluyla alfabetik olarak sıralanmaktadır.

 Yayım sonunda yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

 Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yazar rehberi

İletişim

Tekin Çelikkaya Doç.Dr

Ahi Evren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Telefon: 3862804301

Eposta: ahievransbed@gmail.com
Teknik destek

Doç.Dr Tekin Çelikkaya

Telefon: 3862804301

Eposta: ahievransbed@gmail.com

ISSN: 2149-0767