Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından basılı materyal ve e-dergi olarak yayınlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı hakemli, bilimsel bir dergidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, hakemli ulusal bir dergidir. Dergide özgün bilimsel araştırmalar ve derlemeler yayınlanır.

web adresi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme süreci

Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları hakemlere gönderir, makaleler iki hakemin oluruyla yayına kabul edilir. Hakem görüşleri bir olumlu bir olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Gerekli görüldüğü hallerde bu hakem yabancı dil için tayin edilir.

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır
Posta adresi

sosbildergi@agri.edu.tr

İletişim

Arş.Gör. Salih ÖZYURT
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı
Eposta: sozyurt@agri.edu.tr
Teknik destek

Arş.Gör. Salih ÖZYURT
Telefon: 0(533)742-6917
Eposta: sozyurt@agri.edu.tr

ISSN: 2149-4053