Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN: 1302-1966) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 1999 yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir.
Dergi hem elektronik ve hem de basılı olarak yayınlanmakta olup, makalelere online olarak http://iibfdergi.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Dergi; işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve ilgili diğer alanlardaki özgün ve bilimsel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Gönderilen makalelerin daha önceden başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak üzere başka bir dergi tarafından değerlendirilme aşamasında olmaması gerekmektedir.

web adresi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiye gönderilen çalışmalar, öncelikle alan editörlerince dergi kriterlerine uygunluk, dil ve bilimsel niteliği açısından ön değerlendirmeye tabi tutulmakta; bu ilkelere uygun olan çalışmalar, alan editörünce belirlenmiş olan iki hakeme gönderilmektedir. Uygun olmayan çalışmalar ise gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilmekte veya doğrudan reddedilmektedir.
Değerlendirme sürecinde hem hakemlerin hem de yazarların isimleri karşılıklı olarak gizlenmektedir. Hakem raporlarından birisi olumlu diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilmektedir. Birinci hakem raporu red ikinci rapor önemli değişiklikleri gerektiriyorsa, alan editörünün görüşü alınarak bu aşamada da editör red yetkisini kullanabilmektedir. Hakem belirlenirken Afyon Kocatepe Üniversitesi dahil, yazarla hakemin aynı üniversiteden olmamasına dikkat edilmektedir.

Gönderilen yazılar 3000-8000 kelime arasında olmalıdır.

Çalışmalara ilişkin hakemlik sürecinin hakemler tarafından 1 ay içerisinde tamamlanması istenmektedir.

Hakem onayından geçmiş olan çalışmalar, derginin yayın kurulu tarafından konuları ve makale sayıları dikkate alınarak yayımlanır.

Çalışmaların dergimize gönderilmesi ve hakem sürecindeki değerlendirmeler tamamen elektronik ortamda e-manuscript sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden hardcopy nüshalar ya da sistem dışında e-posta yöntemiyle yapılan gönderimler dikkate alınmamaktadır. Bu amaçla http://www.iibfdergi.aku.edu.tr dergi ana sayfasından “online makale gönderme” butonuna tıklanarak sistem çalıştırılmaktadır. Buradan makalenin hangi aşamada olduğu da takip edilebilmektedir.

YAZIM KURALLARI

İLETİŞİM

Afyon Kocatepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ANS Kampüsü- AFYONKARAHİSAR

Tel: (0272) 228 12 92 /158 (Editör)

Faks: (0272) 228 11 48

E-Posta: akuiibf@aku.edu.tr

Kamil GÜNGÖR

Eposta: akuiibf@aku.edu.tr
Teknik destek

Kamil GÜNGÖR

Eposta: akuiibf@aku.edu.tr

ISSN: 1302-1966