Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Odak ve kapsam

Dergimiz, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Yayın kurulunun kararıyla “Özel Sayı” olarak da yayınlanabilir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin temel amacı; sosyal bilimler alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak için, bu alanda çalışan bilim insanlarının özgün ve nitelikli eserlerini paylaşabildikleri saygın bir akademik zemin oluşturmaktır

web adrresi: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme süreci

Dergimize gönderilen makaleler yayın kurulunun yapacağı bir ön incelemeden sonra, derginin genel yayın politikasına, kapsamına ve amacına uygun bulunursa, hakem değerlendirmesi için süreç başlatılır. Yayın Kurulu, makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra eserin dergide yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verir. Hakemler için değerlendirme süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde cevap alınamadığı takdirde yeni bir hakem belirlenir.
Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yazar rehberi

İletişim

Recep TEKELİ Prof. Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aytepe Mevkii/ AYDIN

Telefon: +90 256 212 45 74

Faks: +90 256 213 36 57

Eposta: sosyaldergi@adu.edu.tr
Teknik destek

Algın OKURSOY

Telefon: +90 256 212 45 74

Eposta: sosyaldergi@adu.edu.tr     ISSN: 2148-4996