Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Odak ve kapsam

Dergimiz yılda iki defa internet üzerinden yayınlanan hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir. Dergimizde eğitim bilimleri alanlarında hazırlanmış akademik çalışmalara yer verilmektedir.

web adresi: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yazar rehberi

İletişim

Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ

Eposta: adyuebd@gmail.com

Teknik destek

Arş. Gör. Selçuk FIRAT

Eposta: adyuebd@gmail.com
ISSN: 2149-2727