Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 Türkiye’de ve dünyada ilahiyat ve sosyal bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmaya dayalı özgün makalelerin, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

web adresi:  Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Değerlendirme Süreci

Dergi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.
Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

İmtiyaz Sahibi/Published By

AİBÜ İlahiyat Fakültesi adına Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Yazar Rehberi

 Posta Adresi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

14280 Gölköy / BOLU
Temel İletişim

Yrd. Doç. Dr. Osman MUTLUEL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

14280 Gölköy / BOLU

Telefon: 0 374 253 40 05
Faks: 0 374 253 40 06
E-posta: omutluel@ibu.edu.tr

Destek İletişim

Yrd. Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL
Telefon: 0 374 253 40 05
E-posta: kmavil@ibu.edu.tr