seyh-fahreddin-efendi

SÜALNÂME – Şeyh İbrahim Fahreddin Efendi

FAHREDDİN EFENDİ (1885-1966) Cerrahî şeyhi. Suâlnâme-i bi-Tarîk-ı Hazret-i Pîr Sultân Nûreddîn el-Cerrâhî Fahreddîn Şevki Efendi’nin h. 1339/1920-21 senesinde vâkı olan Bursa seyâhati esnâsında Cerrâhî müntesiplerinden Derviş Mustafa Abdülhamîd Efendi’nin suâllerine cevâben bir hâtıra olmak üzere kaleme aldığı eseridir. Eserin girişinde ‘Hankāh-ı Hazret-i Pîr’in dervîşânına mahsûs’ olduğu yazılıdır.

1 2 3 6