ALİ CENGİZ HİKAYESİ

Merhabalar Son zamanlarda Osmanlıca Kaligrafi Yazı Sitiline hızla artan ilgi ve bizlere gelen istekler doğrultusunda bu alanda akademik çalışmalara destek veren ve eğitimler düzenleyen Osmanlı ve İslam El Yazmaları Araştırma Enstitüsü ile gerçekleştirdiğimiz ortak girişimi sizlerle paylaşmanın heyecanını duymaktayız. Bu ortaklığımız kapsamında Osmanlı ve İslam El Yazmaları Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar artık makaleoku.org sitemizde ilk olarak yayınlanacağı gibi aynı zamanda Enstitü tarafından verilen eğitimler ve çeşitli zamanlarda yapılan etkinlikler de ilk kez sitemizde yayınlanacak ve tüm bu eğitim ve etkinliklere makaleoku.org sitemizin okuyucu ve takipçileri indirimli olarak katılabileceklerdir. bu bağlamda Osmanlıca Kaligrafi yazılarına giriş derslerinde okutulan ve yazı sitiline aşinalığı pekiştirmek amacı ile hazırlanmış Ali Cenhiz Hikayesiadlı kısa hikayeyi

SÜALNÂME – Şeyh İbrahim Fahreddin Efendi

FAHREDDİN EFENDİ (1885-1966) Cerrahî şeyhi. Suâlnâme-i bi-Tarîk-ı Hazret-i Pîr Sultân Nûreddîn el-Cerrâhî Fahreddîn Şevki Efendi’nin h. 1339/1920-21 senesinde vâkı olan Bursa seyâhati esnâsında Cerrâhî müntesiplerinden Derviş Mustafa Abdülhamîd Efendi’nin suâllerine cevâben bir hâtıra olmak üzere kaleme aldığı eseridir. Eserin girişinde ‘Hankāh-ı Hazret-i Pîr’in dervîşânına mahsûs’ olduğu yazılıdır.